Môj postoj k očkovaniu

Autor: Peter Lipták | 29.10.2007 o 10:56 | Karma článku: 11,13 | Prečítané:  7669x

 Očkovanie je v kruhoch medicínskych autorít na celom svete považované za vynikajúci spôsob ochrany, prevencie pred infekčnými ochoreniami a v poslednej dobe sa vyrobili aj vakcíny proti rakovine čípku maternice, ktoré sú odborníkmi pre svoju účinnosť vysoko hodnotené. Teda očkovaním dnes vieme chrániť nielen pred infekčnými ale aj onkologickým ochorením. Tento  spôsob prevencie považujú odborníci v dnešnej dobe, kedy infekcie sa stávajú odolné proti liečbe antibiotikami a v dobe kedy stále ešte nemáme spoľahlivé lieky na rakovinu za prevratný a medicínske autority sú toho názoru, že tretie tisícročie bude tisícročím vakcín.

 

Kto sú to tie medicínske autority? Tímy lekárov- vedcov, ktorí sa zaoberajú očkovaním vo Svetovej zdravotníckej organizácii. Ďalej, jednotlivé krajiny majú svoje národné inštitúcie, veľmi uznávaná je napríklad americká ACIP. Na Slovensku je najvyššou odbornou autoritou imunizačná komisia  Úradu verejného zdravotníctva. Všetky tieto  inštitúcie sú prepojené v celosvetovej sieti, ich názory vychádzajú z tých istých vedeckých dôkazov a  sú zhodné. Využívajú sa vedecké poznatky a rešpektujú sa vedecké závery tej inštitúcie, ktorá sa dostala  v oblasti medicínskeho skúmania najďalej. Aj na Slovensku máme prostredníctvom našej imunizačnej komisie k dispozícii najnovšie poznatky. Medicínsky výskum má veľmi prísne kritériá a rozhodujúcim kritériom v oblasti prevencie je maximálny úžitok pre pacienta pri minimalizácii nežiadúcich účinkov. Zdôrazňujem- v dnešnej dobe okrem účinnosti je na prvom mieste bezpečnosť vakcín. Existuje veľmi prísny spôsob celosvetového sledovania nežiadúcich reakcií po očkovaní tzv. sieť farmakovigilancie (farmakoostražitosti) - každý očkujúci lekár je povinný hlásiť nežiadúce účinky očkovania do národného centra, tieto informácie sú zhromažďované v centrách SZO a sú po svojom celosvetovom súčte veľmi zodpovedne využívané pre tvorbu odporúčaní expertov Svetovej zdravotnícej organizácie.

Kedy a koho neočkovať- kontraindikácií pre očkovanie je minimum. Ako prechodná kontraindikácia je to akútne ochorenie DC s vysokými teplotami. Trvalou kontraindikáciou je alergia na zložky vakcíny. U detí pri očkovaní proti čiernemu kašľu to je aj akútny záchvatový stav ako napríklad nahromadenie sa epileptických záchvatov- Status epilepticus. Teda to, že dieťa má diagnostikovanú epilepsiu, nie je kontraindikácia. Práve pre takéto dieťa, ktoré môže byť vážne oslabené je očkovanie, v stabilizovanom stave, ešte o to viac indikované ako dokonca u zdravého dieťaťa.  Každý všeobecný lekár, či pre deti a dorast alebo pre dospelých je plne erudovaný indikovať očkovanie u svojich pacientov správne. Takto to platí na celom svete, garantujú to experti Svetovej zdravotníckej organizácie a celosvetová sieť imunizačných expertov.
Komplikácie očkovania – dôležité je si uvedomiť, čo je komplikácia očkovania. Musí sa preukázať časová ale aj príčinná súvislosť. Najdôležitejšia je príčinná súvislosť- to znamená, či možno identifikovať mechanizmus, ktorý spôsobil nežiadúcu reakciu a či v tomto mechanizme funguje aj vakcína. Napríklad po očkovaní proti chrípke bývajú bežne bolesti ramena, začervenanie v mieste vpichu, večer po zaočkovaní môže byť zvýšená teplota a bolesti kĺbov a svalov. Najnebezpečnejšie sú prudké alergické reakcie, ktoré vzniknú pri nepoznanej alergii na zložky vakcíny- napríklad na vaječné bielkoviny, preto je veľmi dôležité sa očkovaného a zvlášť prvoočkovaného, opýtať vopred na túto alergiu. Týchto reakcií je však veľmi málo. Minulý rok sa vyskytla jedna takáto prudká reakcia a celkovo bolo hlásených 5 vážnejších nežiadúcich reakcií. Aj pre to je dôležité aby očkovanie sa vykonávalo v prítomnosti lekára, ktorý je kompetentný v prípade vážnej komplikácie poskytnúť odbornú pomoc a zvládnuť takýto stav- stačí totiž podať injekciu Adrenalínu a túto nosí každý očkujúci lekár u seba. Pokiaľ sa jedná o vznik rôznych ochorení dýchacích ciest – treba si uvedomiť, že každé infekčné ochorenie má inkubačnú dobu v ktorej pacient vyzerá a cíti sa byť úplne zdravý. V inkubačnej dobe infekčného ochorenia možno očkovať proti chrípke ale nevieme ním samozrejme zabrániť prepuknutiu tohto už prebiehajúceho ochorenia. Tak isto vakcinácia nezabráni vzniku ani samotnej chrípky ak ju človek dostane skôr ako sa vytvoria po očkovaní protilátky- tie sa vytvoria až 10-14 dní po zaočkovaní. Treba sa dať zaočkovať včas.
Ktoré sú najzávažnejšie  argumenty protivníkov očkovania

Protivníci očkovania vychádzajú  zo stavov, ktoré sa vyskytujú po očkovaní. Treba povedať že sú to stavy, u ktorých nebola preukázaná príčinná súvislosť a existuje iba časová súvislosť s očkovaním. Treba veľmi jasne povedať, že neexistujú žiadne závažné argumenty proti očkovaniu. Argumenty protivníkov očkovania sú pseudoargumenty zaslepených ľudí, ktorí očkovaniu vôbec nerozumejú a nevedia nijakým rozumným spôsobom spracovať túto predsa len zložitú problematiku.
Ich najzávažnejšie pseudoargumenty, kde aj súdne dieťa pochopí, že tu asi niečo nie je v poriadku:
Očkovanie proti besnote je nebezpečnejšie než samotná besnota(táto je ale v 100% smrteľná), preto keď napríklad Vaše dieťa uhryzne besné zviera na prvom mieste je potrebné zabrániť očkovaniu proti besnote a nechať ochorenie na prirodzený vývoj. Keď dieťa utrpí hlbokú ranu je potrebné ju vymyť vodou a zabrániť aby bolo očkované proti tetanu. Očkovanie proti žltačke vyvoláva žltačku, preto treba očkovanie proti žltačke odmietnuť. Infekčné ochorenia sú dobré, vakcíny spôsobujú nebezpečné ochorenia. Nie je pravda, že najviac detí zomiera  na infekcie v chudobných krajinách, kde nemajú na vakcíny pre deti, ale najviac detí zomiera v krajinách kde sa očkuje a to práve na následky očkovania. Reči o užitočnosti očkovania sú politické proklamácie.......
Autizmus a Thiomersal – Antivakcinační pseudoexperti zdôrazňujú, že Thiomersal, ktorý je v niektorých vakcínach spôsobuje u detí autizmus. Štúdie, ktoré kontrolovali milióny detí nepreukázali príčinnú súvislosť očkovania a autizmu. Námietka, že Thiomersal obsahuje nebezpečnú ortuť nie je pravdivá. Totiž nebezpečná je ortuť v chemickom komplexe metylortuť ktorá nie je rozpustná vo vode a preto sa zhromažďuje v tele a spôsobuje poškodenie. Thiomersal obsahuje etylortuť, táto nie je nebezpečná preto, lebo je rozpustná vo vode a organizmus ju okamžite vylúči močom. Použitie Thiomersalu je preto u detí aj dospelých úplne bezpečné a je veľmi dôležité aj to, že pridanie tejto látky do vakcín ich chráni pred bakteriálnou kontamináciou, čo je z hľadiska bezpečnosti vakcín veľmi dôležite. Tento názor je názorom Globálneho  dozorného výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre bezpečnosť očkovania – najvyššej odbornej inštancie na svete pre bezpečnosť vakcín a tiež názorom odborných inštitúcií v jednotlivých krajinách.
Syndrom ochrnutia Guillan Barré
Príklad, že prebytok informácií už nevie laický človek spracovať správne.Viem, že nie každý môže rozumieť medicínskym informáciám. Práve pre to tu máme lekárov. Ani ja nerozumiem iným odbornostiam. Dnes vo všetkom je potrebný multidisciplinárny prístup. Inak sa stratíme v mori informácií a dospejeme k chybným záverom. Čo sa týka syndromu GB, nie je dôležitý jeden napísaný článok ale súčasný medicínsky názor vytvorený na základe integrácie súčasných medicínskych poznatkov o problematike. Keď sa kontrolovali tisíce očkovaných a neočkovaných proti chrípke tak sa zistilo, že u očkovaných sa GB syndrom vyskytuje menej často. Z toho sa usudzuje, že nie vakcína vyvoláva tento syndrom ale ako je to už dávnejšie známe niektoré infekčné ochorenie napríklad aj chrípka môžu spustiť autoimúnny proces. Na základe týchto štúdií možno urobiť záver, že očkovanie proti infekcii-chrípke dokonca ochraňuje zaočkovaných pred GB syndromom.

       Myslím, že každý súdny čitaleľ vidí hrozbu a celospoločenskú nebezpečnosť antivakcinačných tvrdení a aktivít. O bezpečnosti očkovania svedčí aj posledné vyhlásenie Imunizačnej komisie ÚVZ SR z  9.10.2007, kde v súlade so stanoviskom zodpovedných expertov Svetovej zdravotníckej organizácie a zodpovedných expertov aj v ostatných krajinách sveta  sa uvádza: „Očkovanie proti chrípke u onkologických pacientov, u pacientov na imunosupresívnej  terapii, vrátane hematologických malignít po transplantácii kmeňových buniek a u pacientov na chemoterapii a imunosupresívnej liečbe nie je kontraindikované, naopak sa odporúča. Odporúčanie očkovania proti chrípke sa vzťahuje aj na tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity.“. Takže keď už aj tehotné ženy majú byť očkované z dôvodu aby sa chránil vyvíjajúci sa plod pred nebezpečným vírusom a to v každom trimestri, tak toto očkovanie musí byť naozaj absolútne bezpečné.
Ešte jeden argument, ktorým sa oháňajú antivakcinační experti. Očkovanie presadzujú farmaceutické firmy, ktoré na tom zarábajú. Nie je to pravda. Totiž ak predídeme vzniku ochorení, ktoré sa musia liečiť antibiotikami a inými drahými liekmi tým, že pacienta zaočkujeme lacnou vakcínou, tak je tu otázka či farmaceutické firmy dokonca na tom finančne nestrácajú. A pre spoločnosť sú tu aj ďalšie úspory - vyhneme sa hospitalizáciám, ktoré nie sú lacné a dokonca keď človek nie je chorý a pracuje- nevzniknú indukované straty - PN-ka, zníženie HDP... 

Názor na blížiacu sa pandémiu – či je naozaj taká nebezpečná ako boli pandémie španielskej či honkongskej chrípky... Je veľmi ťažké dopredu určiť, kedy príde pandémia. Samozrejme, že by mohla mať aj také katastrofálne následky. Preto je veľmi dôležité udržiavať  výrobné kapacity vakcín v maximálne možnej aktivite tak aby boli pripravené a mohli začať v prípade pandémie vyrábať pandemickú vakcínu zo dňa na deň. V prípade pandémie záchrana ľudí pred infekciou bude vyzerať ako veľké preteky s časom. Pravidelné každoročné očkovanie je dôležité a okrem ochrany pred sezónnou chrípkou aj preto aby sa proces výroby veľkého množstva vakcín mohol maximálne zracionalizovať a pripraviť na výrobu veľkého množstva pandemickej vakcíny zo dňa na deň.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kam ísť na test, čo s pozitívnymi a čo bude s netestovanými? (otázky a odpovede)

Certifikát z plošného testovania na Covid-19 je vstupenkou do obchodov.

Píše Juraj Buzalka

S tyčinkou v nose tvoríme históriu

Politické spoločenstvo sa deje prostredníctvom rituálov.


Už ste čítali?